Stor maskinstein

Vi er svært leveringsdyktige på stor maskinstein.

Denne steinen har djupne og høgde som blir tilpassa kvar kunde og prosjekt. Vi tilbyr stor maskinstein som A og B-sortering.