Seim Kyrkjegard, Lindås

  • Landskapsarkitekt: Riss Landskap v/ Anne K. Irgens
  • Rådgjevar: Riss Landskap v/ Fritjof Stangnes
  • Entreprenør: Ynnesdal Maskin
  • Leveranseår: 2005/2006