Vakkert utemiljø med stein

Nordfjord Skifer AS har tradisjonelt vore eit selskap som har levert mest til større prosjekt. Men i og med at vi har tilsett fleire folk føler vi det er naturleg å tilby våre produkt også til private som ønskjer å pryde utemiljøet med:

  • Handmurstein til hagemurar
  • Forblending. Våre skiferprodukt skaper flotte fasadar
  • Hagetapp. Trinn i massiv stein er rimeleg, haldbart og pent

Vi arbeider for tida med å utvikle vårt produktspekter mot private. Denne sida blir difor stadig oppdatert. Har du eit hageprosjekt, ta for all del kontakt med driftsleiar Roger Hjelle på mobil 919 96 821 eller roger@nordfjordskifer.no.