Kløyving av stein

Skifermurstein er enkel å bearbeide. Når ein murar vil det alltid være behov for å tilpasse steinen.

Videoane under viser både korleis ein grovkløyver skiferstein og finpussar handstein.