Vi utvidar produktutvalget

Nordfjord Skifer har inngått avtalar med ulike aktørar og kan no tilby eit breiare produktspekter.

Nokre av produkta vi kan tilby er:

-Kantstein, granitt
-Trappetrinn, granitt
-Smågatestein, granitt
-Bruddskifer og skiferprodukt 
-Murar i granitt

Ta kontakt for gode tilbod

Sverre: 917 63 804
Roger: 919 96 821